ما روش هایی را به شما توضیح خواهیم داد که با استفاده از آن صاحبان خانه و طراحان بتوانند از بین گزینه های مختلف ، بهترین چراغ دکوراتیو داخلی را برای دکوراسیون منزل انتخاب کنند.

هنگام صحبت از طراحی و دکوراسیون داخلی ، نور یک عنصر مهم است. طراحان دکوراسیون داخلی نیز در مورد داشتن نورپردازی کامل در هر گوشه از خانه ، دقت نظر دارند.

نه تنها از نظر طراحی ، چراغ دارای ویژگی ها و جلوه های مختلف نور نیز می باشد. ارتفاع ، طرح و هدف از نصب نیز بسیار مهم است که باید ذکر شود.