نوران

مقاله های مربوط به رندر رنگ نور

  • تأثیر نورپردازی بر احساسات انسان

    نورپردازی و احساسات : نور چگونه بر احساس ما تأثیر می گذارد ، و چرا باید برای روشنایی خانه خودمان طراحی و برنامه ریزی داشته باشیم؟ به گفته دانشمندان ، میزان نور در طول روز یکی از عوامل موثر بر حالت روانی انسان است. وقتی روزها طولانی است ، نور خورشید زیاد است و میزان رضایت از زندگی از بهار تا پاییز به راحتی قابل مشاهده است. با رسیدن زمستان همه چیز تغییر می کند. باید بدانیم که درست مثل نور طبیعی ، نور مصنوعی نیز در احساس ما تأثیر دارد. نور باعث تولید سروتونین می شود که به هورمون...

    4 خرداد 1400