نوران

مقاله های مربوط به نورپردازی بوتیک لباس

  • راهنمای نورپردازی بوتیک لباس

    بخشی از موفقیت یک فروشگاه به نوع نورپردازی آن وابسته است. در اینجا چند نکته در مورد نورپردازی بوتیک لباس و فروشگاه‌های مد را برای شما خواهیم گفت. چرا روشنایی فروشگاه مهم است نورپردازی فروشگاه یک مولفه اصلی ایجاد احساس در مشتری داخل فروشگاه و ترغیب او برای خرید است. به اعتقاد طراحان نورپردازی نوران : "نورپردازی مناسب فروشگاه بسیار بالاتر از روشن کردن فضای فروشگاه است. نورپردازی شرایط و فضای فروشگاه را تنظیم می‌کند ، خریداران را به نقاط اصلی راهنمایی و زمینه ای برای تجربه مشتری فراهم می‌کند. " بسیاری از مردم به اشتباه تصور می‌کنند که فروشگاه‌های...

    30 فروردین 1400