نوران

مقاله های مربوط به چراغ باغ

  • 6 موردی که باید هنگام انتخاب چراغ باغچه و محوطه به آنها توجه کنید

    هنگام انتخاب چراغ مناسب برای نورپردازی فضای اطراف خانه باید چند عامل را در نظر بگیری که ما سعی کرده‌ایم 6 عامل مهم در انتخاب چراغ باغچه و محوطه را برای شما بازگو کنیم. در زمان همه گیری کرونا مجبور شده ایم در خانه بمانیم ، پس باید از هر لحظه ای که در طبیعت اطرافمان احاطه شده لذت ببریم. چه در بالکن یا در تراس و چه در باغچه خودمان ، اوقات با هم ارزش پیدا می‌کند. پس از غروب خورشید در فصل گرم ، می توانیم از فضای بیرونی خانه لذت ببریم ، پس باید محیط اطراف خود...

    9 اردیبهشت 1400