نوران

مقاله های مربوط به چراغ رو میزی

  • بهترین روش برای طراحی نورپردازی داخلی محل کار

    امروزه حداکثر 80٪ اطلاعات بصری پردازش می شوند. به همین دلیل طراحی نورپردازی داخلی محل کار تأثیر چشمگیر و بیشتری در پردازش اطلاعات دارد. در محل کار ، روشنایی عمدتا بخشی از موارد بسیار مهم است. نور بر رفاه و سلامتی کارمندان موثر است. همچنین بر انگیزه و عملکردشان نیز تأثیر مثبت دارد. روشنایی در محل باید از نظر ایمنی به معنای بهداشت و ایمنی شغلی مطابقت داشته باشد ارگونومی نورپردازی در محل کار نور انواع مختلفی دارد که باید به بهترین نحو در محل مورد استفاده قرار گیرد. توجه به این موضوع نه تنها از نظردرک بصری و نتیجه کمک می‌‎کند، بلکه با...

    8 آذر 1399