جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خانه / نورپردازی

آسه تجارت آسیا

اسم پروژه: دفتر اداری آسه تجارت آسیا

معمار پروژه: مهندس زهره باغجری (گروه زی نو طرح)

تاریخ اجرا: سال 1400

محل پروژه: تهران، خیابان قاعدی