نوران

اداری نیاوران

اسم پروژه: ساختمان اداری نیاوران

تاریخ اجرا: سال 1400
محل پروژه: تهران،نیاوران

معمار پروژه: مهندس رستم بیگی

طراح داخلی: مهندس صاحب

مدیر پروژه: خانم هاشمی


طراحي نورپردازی، محاسبات، تامين و نصب و راه اندازي كليه تجهيزات روشنايي، توسط شركت نوران

نورپرداز: آرزو محمدی، ثمین گلشن