جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خانه / نورپردازی

اداری پارک سنتر 2003

اسم پروژه: پارک سنتر 2003

معمار پروژه: زهره باغجری (گروه زی نو طرح)

تاریخ اجرا: سال 1399

محل پروژه: تهران، فرمانیه