جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خانه / نورپردازی

گروه خدمات درمانی عرفان سلامت

اسم پروژه: عرفان سلامت

معمار پروژه: زهره باغجری (گروه زی نو طرح)

تاریخ اجرا: سال 1400

محل پروژه: تهران، سعادت آباد