جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

متولد ۱۳۴۸- تهران، فارغ‌التحصیل از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران با درجه کارشناسی ارشد- ۱۳۷۶، عضو گروه طراحی آتاباک (با همکاری ADP فرانسه، باوند، آتک، کیسون) برای طراحی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران- ۱۳۷۴، عضو موسس شرکت هسته طراحی فضای چهارم- ۱۳۷۹، عضو موسس شرکت طراحی آراد- ۱۳۸۳