نوران

مقاله های مربوط به نورپردازی راه پله

  • خلاقیت در روشنایی راه پله ها

    اگرچه راه حل‌های درست بسیار وجود دارد ، اما هنگام فكر كردن در مورد روشنایی راه پله ها باید چند نکته اساسی را در خاطر داشته باشید. خیلی واضح است ، پله ها حتی برای افراد بزرگسال هم می تواند خطرناک باشد! اما غالباً افراد کمی در مورد روشنایی آنها فکر می کنند. در دنیای تجارت ، روشنایی راه پله ها استانداردهای خاص خود را برای حداقل سطح نور ایمن دارند ، اما در خانه‌های ما هیچ قانونی وجود ندارد. بنابراین از اطلاعات زیر برای روشنایی راه پله های خود استفاده کنید و مطمئن شوید که در انتها یک راه...

    14 دی 1399